Septiky

Tříkomorový septik

Tříkomorový septik využijete u rodinných domů i rekreačních objektů. Představuje pohodlnější řešení než jímka, protože v nádrži zůstávají pouze splašky, zatímco přečištěnou vodu použijete jako zálivku na zahradu. – pouze v kombinaci se zemním pískovým filtrem Polypropylen, ze kterého je septik vyrobený s klesající teplotou křehne. Z tohoto důvodu nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách, než je 5 °C.

Druhy septiků:

septiky samonosné (vhodné k obsypání zeminou)
septiky k obetonování (při vyšším statickém zatížení, do svahu nebo do skalnatého podloží)
septiky dvouplášťové (při výskytu spodní vody, jílovité nebo písčité půdy)

Tvar septiků:

  • kruhový
  • hranatý
1 2 3 6