Pískové filtry

Zemní pískové filtry

Zemní pískový filtr dočistí odpadní vody z rodinných domů, chat nebo chalup. Náklady na jeho provoz jsou minimální. Podzemní nádrž s rozvodovým potrubím je napojená za tříkomorový septik. Ten slouží jako první stupeň přečištění a pískový filtr jako druhý stupeň. Voda z tohoto filtru dosahuje přečištění až 97 %. Voda ze septiku natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Voda následně odtéká sběrným potrubím nebo jí můžete v kombinaci s nádrží na vodu používat jako vodu užitkovou na zahradu i do domácnosti.

Instalace zemního pískového filtru je jednoduchá. Pískový filtr se osazuje do jámy na betonovou desku o tloušťce 15 cm. Po usazení filtr připojíme. Nádrž se zvenčí obsype zeminou a současně plníme pískový filtr náplní (písek a štěrk). Následně filtr zakryjeme geotextilií a zasypeme zeminou (viz. montážní návod).

POZOR!

Pískový filtr nelze použít v lokalitě, kde se nachází spodní voda.

Naše dodávka nezahrnuje písek a štěrk do náplně filtru.

Vzhledem k tomu, že materiál (polypropylen), ze kterého je nádrž vyrobena, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách, než je 5 °C.

Pískový filtr se skládá z:

  • Plastové samonosné nádrže (z polypropylenu)
  • Rozvodového potrubí
  • Kontrolní šachty
  • Odvětrací šachty
  • Rozdělovacího T-profilu (2ks)
  • Nátoku a odtoku

Výhody zemních filtrů

•    jsou vhodné i pro přerušovaný provoz (rekreační objekty, chaty, chalupy)
•    minimální nároky na obsluhu a údržbu
•    dlouhá životnost
•    jednoduchá instalace
•    nízká pořizovací cena a nulové provozní náklady (oproti čističkám odpadních vod)
•    vysoká účinnost čištění (až 97 %)

Příslušenství, které není součástí filtru: separační geotextilie, štěrk frakce 16/32, písek frakce 2/4