Jímky

Jímka je uzavřená plastová nádrž opatřená pouze přítokem. Na rozdíl od septiku tedy nemá odtok a veškeré odpadní vody z vaší domácnosti se v ní hromadí. Není napojena na kanalizace a musíte ji nechávat pravidelně vyvážet. Jímka je opatřena revizním komínem s uzamykatelným poklopem.

Varianty jímek:

Jímky samonosné (obsypete zeminou)
Jímky k obetonování (využijete okolo cest, ve svahu nebo kamenitém podloží)
Jímky dvouplášťové (doporučujeme při spodní vodě nebo nestabilním podloží)

Tvar jímek:

  • kulaté
  • hranaté

Jímka je vyrobena z kvalitního polypropylenu, který je za běžných okolností velmi pevný a odolný. Při teplotách 5 °C a nižších ovšem křehne, proto s jímkou manipulujte pouze při vyšších venkovních teplotách, než je tato hranice.

1 2 3 6